Instagram

یا ایها العزیز مسنا و اهلنا الضر

و جئنا ببضاعه مزجاه فأوف لنا الکیل و تصدق علینا

یا ایها العزیز مسنا و اهلنا الضر

و جئنا ببضاعه مزجاه فأوف لنا الکیل و تصدق علینا

پیام های کوتاه

طبقه بندی موضوعی

آخرین نظرات

۱ مطلب در خرداد ۱۳۹۲ ثبت شده است

این روزها که بازار تبلیغات و مناظرات و گفت و گو های انتخاباتی داغ است ، ترس دارم که فراموش مان شود اتفاقات بزرگ دیگری هم در روزگارمان در حال وقوع است .

1) سرمان گرم مناظره ها و مستندهای تبلیغاتی نامزد ها شده و تا توانسته ایم خودمان و ذهن مان را درگیر این قبیل مسایل کرده ایم و از یاد برده ایم این ماهی که شبها در آسمان نورپاشی می کند ، هلال رجب بوده که حالا از قرصش مدام و مدام کاسته می شود و به هلال شعبان نزدیک تر می شود .

مبادا آب تنی در نهر بهشتی رجب را از خاطر ببریم

مبادا از شب بیست و هفتم و بزرگی اش ، از روز آخر رجب و ثواب روزه اش ، از روزهای روشن آغازین شعبان و میلادهای نورانی اش غافل شویم .

یادمان باشد اگر انتخابات ، فرصتی برای خلق حماسه ی سیاسی است ، رجب و شعبان نیز فرصت هایی طلایی برای خلق حماسه ی بندگی اند .

2) سرمان گرم مناظره ها و مستندهای تبلیغاتی نامزد ها شده و تا توانسته ایم خودمان و ذهن مان را درگیر این قبیل مسایل کرده ایم و از یاد برده ایم که این روزها ، اتفاق مهم و بزرگ دیگری هم در حال وقوع است .

مسابقات بین المللی قرآن را می گویم . برنامه ای که به زعم بنده بزرگترین روی داد فرهنگی کشور است 1

کاش فراموشمان نشود که هر چه داریم از دولت قرآن است . و کاش یادمان بیاید که رییس دولت ، هر که باشد ، باید دولتش را بیمه ی قرآن کند و به قرآن سوگند یاد کند .

مبادا صدای گرم تلاوت های میهمانان قرآنی کشورمان ، در هیاهوی تبلیغات انتخاباتی گم شود .

مبادا این بزرگترین روی داد فرهنگی - مذهبی ایران ، تحت الشعاع بزرگترین روی داد سیاسی قرار گیرد .

یادمان باشد رییس دولت ، هر کس که باشد ، امسال ، مراسم تحلیفش در روزهای مبارک ماه نزول قرآن رخ می دهد . 

مبادا اصل را - قرآن را - به حاشیه برانیم و خود را درگیر فرع کنیم .

یادمان باشد این روزها داریم سر و دست می شکنیم تا اصلح را انتخاب کنیم

و اصلح به تعبیر قرآن ، با تقوا ترین است .

یادمان باشد این روزها داریم با تقوا ترین را انتخاب می کنیم 

و با تقوا ترین ، پایبند ترین به قرآن است .

یادمان باشد پایبند ترین به قرآن می تواند دولتی قرآنی تشکیل دهد .

دعا کنیم دولت آینده ، دولت قرآن باشد .


1 . اردی بهشت که می شود ، بازار نمایش گاه کتاب ، می شود بزرگ ترین روی داد فرهنگی کشور / بهمن ماه هم که جشن واره های ریز و درشت و پیر و جوان فجر ، عنوان بزرگ ترین رویداد فرهنگی کشور را به خود می گیرند .

به زعم حقیر اما نه این و نه آن