Instagram

یا ایها العزیز مسنا و اهلنا الضر

و جئنا ببضاعه مزجاه فأوف لنا الکیل و تصدق علینا

یا ایها العزیز مسنا و اهلنا الضر

و جئنا ببضاعه مزجاه فأوف لنا الکیل و تصدق علینا

پیام های کوتاه

طبقه بندی موضوعی

آخرین نظرات

۱ مطلب در ارديبهشت ۱۳۹۲ ثبت شده است

سال قمری همیشه با محرم شروع می شود

ماه های قمری از محرم آغاز می شود

اما اگر مفاتیح را باز کنی ، باب اعمال را اگر نگاه کنی ، اولین بخش را به رجب داده اند

یعنی که در تقویم عبادی ، سال از رجب آغاز می شود

بهار عبادت با رجب حلول می کند

و مومن ، اولین جرعه هایش را از کنار این نهر بر می گیرد

ترجیح می دهم به جای نوشتن هر چیز دیگری پیرامون ماه خوب رجب ( بهار ایمان ) ، دعوتتان کنم به بازدید از این صفحه که دریافتی زیبا از یکی از ادعیه ی ماه رجب را هدیه تان می کند

موقع خواندن این دعا ما را هم به یاد داشته باشید

http://madardokhtari.blogfa.com/post/142

پ.ن :

1 رجب نام نهری است در بهشت از شیر سفید تر و از عسل شیرین تر ( به نقل از مفاتیح الجنان )